...
Vážení zákazníci, na stránke aktuálne prebiehajú úpravy. Postupne dopĺňame alebo aktualizujeme produkty a služby.

Zákazková výroba z dreva

Ponúkame zákazkovú výrobu rôznych produktov ktoré vieme vyrobiť vďaka moderným technológiám. Medzi hlavné patrí CNC frézovanie a gravírovanie laserom. Hlavnou výhodou je že dokážeme dodať veľké množstvo výrobkov za krátky čas. 

Či už potrebujete jednoduché formátovanie, zrážanie hrán, alebo výrobu kompletných drevených výrobkov, neváhajte nás kontaktovať. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.