...

OSB dosky

OSB je skratka pre Oriented Strand Board, čo je materiál, ktorý sa vyrába zo stlačených a lepených drevených štiepok. Tieto štiepky sú usporiadané paralelne v rôznych vrstvách a vrstvy sú orientované v smere, ktorý poskytuje doske väčšiu pevnosť a stabilitu.

OSB dosky sú vynikajúcim stavebným materiálom OSB dosky sa často používajú ako stavebný materiál na obklady stien, podlahové krytiny, strešné krytiny a iné stavebné aplikácie. Majú dobrú pevnosť, odolnosť voči vlhkosti a sú relatívne cenovo dostupné.

  • OSB 3 dosky : Sú určené aj pre použitie vo vlhkom prostredí, kde relatívna vlhkosť vzduchu pri teplote 20°C výrazne neprevyšuje 85%.
  • OSB 4 dosky : Majú kvalitatívne lepšie vlastnosti ako OSB3 dosky. Majú o 30% vyššiu pevnosť a o 20% vyššiu odolnosť proti vlhkosti.

Všetok zakúpený materiál vám vieme tiež naformátovať na mieru, upraviť pomocou CNC, narezať laserom a dopraviť vlastnou dopravou kdekoľvek na území SR. S akoukoľvek požiadavkou nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo pomocou formulára nižšie.

Kontaktujte nás
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kliknite alebo presuňte súbory sem

Koľko je 7+4?

Ochrana pred SPAMom.
0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.